hi_ten_bra_white_f_19

גוזיית ספורט לבנה מתאימה לקאפ Oiselle, High A/B

גוזיית ספורט מנדפת 

בעלת אחיזה נעימה
מתאימה בעיקר לבעולת חזה במידת קאפ A/B
משולמת לריצה או כל ספורטיבית אחר

מחיר

229 ₪